kennis en kunde

kennis en

kunde

Klachtenreglement

Bundel zorg heeft als uitgangspunt en streven om zo goed mogelijke begeleiding te bieden. Om dit te realiseren beschikt Bundel zorg over gekwalificeerde en deskundige medewerkers. Dat neemt niet weg dat er situaties kunnen ontstaan waarover u als cliënt niet tevreden bent.

Wanneer dit het geval is, dan vragen wij u om uw klacht/ melding in eerste instantie aan de direct betrokken medewerker van Bundel zorg kenbaar te maken. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kunt u uw klacht/ melding aan de directie van Bundel zorg voorleggen.

Bundel zorg is aangemeld bij het klachtenportaal ZORG. Dit is een onafhankelijke organisatie, specifiek gericht op zorgorganisaties, die desgewenst uw klacht in behandeling kunnen nemen. De werkwijze van klachtenportaal ZORG vindt u in deze link.

Informatie

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Bundel Zorg.

Algemene Voorwaarden

Clientenraad

De cliëntenraad is een adviesorgaan met als uitgangspunt de belangenbehartiging van de cliënt binnen Bundel zorg. Deze belangenbehartiging wordt gekoppeld aan het beleid van Bundel zorg, de werkwijze, de toekomstplannen en de voorzieningen. De cliëntenraad representeert en staat open voor alle gezinnen/ cliënten binnen Bundel zorg. Buiten de twee vastgestelde contactmomenten per half jaar, zal de cliëntenraad geraadpleegd worden ten tijde van wijzingen, veranderingen en/of afwijkende gebeurtenissen binnen Bundel zorg. Het advies van hen wordt tijdig ingewonnen zodat eventuele keuzes die daaruit voortkomen tijdig afgewogen kunnen worden binnen de organisatie.

Het handboek van de cliëntenraad vindt u hier.

persoonlijk en flexibel

persoonlijk en flexibel

Contact

Bundel Zorg
Rivierensingel 726
5704 NZ Helmond
info@bundelzorg.nl

Sint Josephstraat 75
5017 GD Tilburg
hvb@bundelzorg.nl (Hart van Brabant)

Spoorlaan 21 
5461 JX Veghel
nob@bundelzorg.nl (Cuijk, Maasland & Meierij)

Telefonisch contact:

Helmond: 0492 – 389 577 of  06-39129397
Peelgemeenten: 06-39129397
Dommelvallei: 06-39129397
Hart van Brabant: 06-15504069 of 013-7855126
Noord-oost Brabant: 06-11355465

KvK: 68599943
IBAN: NL90RABO 0304596574

Stuur een bericht