kennis en kunde

kennis en

kunde

jeugd & gezin

groepsbegeleiding

dagbesteding

WMO begeleiding

Jeugd & Gezin

In veel gezinnen lopen de spanningen onnodig hoog op door een stoornis of een beperking van een kind. Voor veel ouders is het een grote stap om begeleiding aan te vragen.

De (individuele) begeleiding van Bundel zorg richten we zo concreet mogelijk in. Dit kan individueel gericht zijn, een op een, maar focust zich ook op de samenwerking met gezinsleden.

Onze begeleiding is altijd systeemgericht, wat wil zeggen dat elk gezinslid hierbij op een passende manier wordt betrokken. Het uitgangspunt van onze gezinsbegeleiding is inzicht geven in de problematiek(en), het zelfredzaam maken van gezinsleden en zorgen voor een duidelijke communicatie.

Problemen bij het ochtendritueel? Dan zijn we daarbij aanwezig. Zijn er problemen op school? Dan maken we een afspraak met de leerkracht. Onze aanwezigheid bij dit soort gesprekken vergroot de effectiviteit van de begeleiding.
Bundel zorg zet zich in om tijdens het traject de eigen kracht van de cliënt en de omgeving zoveel mogelijk te benutten, wat leidt tot effectieve en praktische handvatten waar het gehele gezin zelf mee aan de slag kan.

Op deze wijze bieden wij een zeer concreet en unieke vorm van begeleiding aan, wat de effectiviteit vergroot.

Groepsbegeleiding

Bij Bundel zorg, gelegen in de wijk Brouwhuis in Helmond, bieden we groepsbegeleiding aan voor jeugd en jongvolwassenen met beperkingen binnen het autisme spectrum, gedragsproblemen, een licht verstandelijke beperking of ADHD.
 
Hier kunnen ze in een veilige setting contacten aangaan, hun interesses verbreden, werken aan zelfstandigheid, sociale vaardigheden en persoonlijke doelen. Deze begeleiding vindt plaats na schooltijd, in de weekenden en vakanties.
 
De meerwaarde ten opzichte van reguliere opvang is gelegen in de kennis en expertise van Bundel zorg op het gebied van de gedragsproblemen en beperkingen van deze doelgroep. Ook tijdens onze groepsbegeleiding is er oog, tijd en ruimte voor het individu.

praktisch en effectief

praktisch en effectief

Dagbesteding

De locatie van Bundel zorg biedt bij uitstek een kans voor een gevarieerd dagbestedingsprogramma. We bieden dagbesteding aan voor cliënten in alle leeftijdsgroepen. Er zijn uiteenlopende redenen waarom cliënten gebruik maken van dagbesteding.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Cliënten die (tijdelijk) niet naar school gaan en daardoor in een sociaal isolement (dreigen) te geraken.
  • Cliënten met een afstand tot reguliere dagbesteding zoals school, stage of werk.
  • Cliënten met een tijdelijke time-out in hun begeleidings- behandeltraject.
  • Cliënten die naast individuele begeleidings- behandelingstrajecten zinvolle dagbesteding moeten benutten.


Ondanks dat dagbestedingstrajecten verschillende oorzaken hebben, is de manier waarop dit plaatsvind niet verschillend. Het belangrijkste aspect van deze trajecten is het aanbieden van structuur en dagritme. Dagen worden samen met de cliënt gepland en daarbij wordt vooraf bekeken wat de invulling gaat zijn. Op onze locatie hebben we een (speel)bos waar houtbewerking plaatsvind. In de groepsruimtes vinden de creatieve, spel, school en keukenactiviteiten plaats en ons buitenterrein met moestuin behoeft veel onderhoud!

WMO begeleiding

Wanneer cliënten 18 jaar zijn en een hulpvraag bij de gemeente stellen, vallen ze onder de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Cliënten onder de 18 jaar, vallen onder de Jeugdwet. Bundel zorg biedt onder beide noemers begeleidingstrajecten aan. In algemene zin zijn begeleidingstrajecten binnen de WMO meer individueel gericht dan begeleidingstrajecten binnen de jeugdwet. Grotendeels komt dit omdat cliënten boven de 18 jaar een grotere mate van zelfstandigheid hebben.

Binnen de WMO richt Bundel zorg zich op dezelfde doelgroep als binnen de jeugdwet.  De WMO begeleiding kenmerkt zich door het bieden van ondersteuning op verschillende vlakken.


Namelijk:

  • Het vergroten/ benutten van zelfstandigheid en zelfredzaamheid in dagelijkse levensbehoeftes.
  • Ondersteuning bij het aangaan en onderhouden van sociale contacten.
  • Inzichten geven in persoonlijke mogelijkheden en beperkingen.
  • Ondersteuning in deelname in de maatschappij.

Contact

Bundel Zorg
Rivierensingel 726
5704 NZ Helmond
info@bundelzorg.nl

Sint Josephstraat 75
5017 GD Tilburg
hvb@bundelzorg.nl (Hart van Brabant)

Spoorlaan 21 
5461 JX Veghel
nob@bundelzorg.nl (Cuijk, Maasland & Meierij)

Telefonisch contact:

Helmond: 0492 – 389 577 of  06-39129397
Peelgemeenten: 06-39129397
Dommelvallei: 06-39129397
Hart van Brabant: 06-15504069 of 013-7855126
Noord-oost Brabant: 06-11355465

KvK: 68599943
IBAN: NL90RABO 0304596574

Stuur een bericht